Nuotekos

Atliekame daugumą cheminių nuotekų tyrimų pagal Nuotekų tvarkymo reglamentą, Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentą ir kitus teisės aktus.

•2015 04 29 Gavome leidimą atlikti prioritetinių teršalų tyrimus: FTALATAI (Dimetilftalatas, Dietilftalatas, Dipropilftalatas, Dibutilftalatas, Dicikloheksilftalatas, Di(2-etilheksil)ftalatas); ALKILFENOLIAI (4-n-Oktilfenolis, 4-tret-Oktilfenolis, 4-n-Nonilfenolis, 4-Nonilfenolio monoetoksilatas, 4-Nonilfenolio dietoksilatas, Nonilfenolių techninis mišinys, 4-Oktilfenolio monoetoksilatas, 4-Oktilfenolio dietoksilatas, Bisfenolis A)

Plačiau