Gruntas, dirvožemis, dugno nuosedos

Atliekame grunto, dirvožemio, dugno nuosėdų cheminius tyrimus pagal Ekogeologinių tyrimų reglamentą ir kitus teisės aktus.

Plačiau