Aktualijos

Sertifikatas 14001

 • 2021 02 01 Nacionalinis akreditacijos biuras patvirtino, kad  įmonė UAB "Vandens tyrimai" atitinka LST EN ISO/ICE 17025:2018 reikalavimus ir akredituota atlikti vandens ir nuotekų cheminius tyrimus.

Akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.176-01

Akreditavimo sritis

• Turime Aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus.

LEIDIMAS Nr. 983766

LEIDIMO Nr. 983766 priedai

• 2015 04 29 Gavome leidimą atlikti prioritetinių teršalų tyrimus: FTALATAI (Dimetilftalatas DMP, Dietilftalatas DEP, Dipropilftalatas DPP, Dibutilftalatas DBP, Diizobutilftalatas DIBP, Dicikloheksilftalatas DCP, Di(2-etilheksil)ftalatas) DEHP; ALKILFENOLIAI (4-n-Oktilfenolis, 4-tret-Oktilfenolis, 4-n-Nonilfenolis, 4-Nonilfenolio monoetoksilatas, 4-Nonilfenolio dietoksilatas, Nonilfenolių techninis mišinys, 4-Oktilfenolio monoetoksilatas, 4-Oktilfenolio dietoksilatas, Bisfenolis A)

• 2016 04 26 Gavome leidimą atlikti Chlororganinių pesticidų tyrimus pagal LST EN ISO 6468:2000 standartą. Taip pat atnaujinome Daugiaciklių aromatinių angliavandenilių tyrimo grunte leidimą, nebegaliojantį ISO 13877:1998 standartą pakeičiant nauju ISO 13859:2014 standartu.